Nieuws

Actieplan Fiets.  Gemeente Zaanstad wil meer inzetten op fietsgebruik .

Actieplan Fiets.  Gemeente Zaanstad wil meer inzetten op fietsgebruik .

Zaanstad groeit. Er worden meer woningen bijgebouwd en het aantal inwoners neemt toe. Het wordt hierdoor drukker op straat en het aantal auto’s neemt toe. Om te voorkomen dat het verkeer in Zaanstad vastloopt, zetten we in op een hoger fietsgebruik. Fietsen is gezond, neemt minder ruimte in en is een schone vorm van vervoer. We willen het fietsgebruik laten groeien van 27% naar 35%. Een mooi doel, maar dan is er wel meer ruimte en aandacht voor de fietser nodig. Daarom gaan we aan de slag met het Actieplan Fiets.

Actieplan Fiets

Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen de fiets pakken? Daarvoor is meer kennis nodig over het fietsgedrag van Zaankanters. En zijn verbeteringen van fietspaden en fietsroutes nodig. Ook moet het gebruik van de fiets makkelijker en veiliger worden. In het Actieplan Fiets komen acties en maatregelen te staan die gaan helpen om inwoners vaker de fiets te laten pakken.

In het Actieplan willen we ook ingaan op nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn er steeds meer verschillende soorten fietsen op de weg. Zoals elektrische fietsen, bakfietsen, cargobikes en speedpedelecs die ervoor zorgen dat het drukker wordt op fietspaden en dat er met verschillende snelheden wordt gefietst. Maar we kijken ook naar ontwikkelingen zoals deelfietsen. En gaan we op zoek naar waarom het voor Zaankanters niet aantrekkelijk of mogelijk is om te fietsen. Heeft dit bijvoorbeeld te maken met veiligheid, dat het stoplicht te vaak op rood staat of dat de fiets niet geparkeerd kan worden? Dit zijn onderdelen waar we in het Actieplan op in willen spelen en aandacht aan besteden.

Bron: Gemeente Zaanstad